shadow
shadow

ראשי >> מאמרים >> לפני שלוקחים עובד זר

לפני שלוקחים עובד זר


מה צריך לדעת לפני שלוקחים עובד זר
 

העסקת עובדים זרים היא אינה דבר של מה בכך, ומחייבת בדיקות מקדימות, תכנון והיערכות.  חוק עובדים זרים מחייב את המעסיק בפועל לוודא ולדאוג לקיום מלוא החובות הקבועים בחוק, ולא, הוא צפוי לקנסות כבדים ובמקרים חמורים אף למאסר. בראש ובראשונה, העסקת עובד זר מחייבת קבלת היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה, אשר נושא את שם המעסיק ואת התחום המאושר לעובד. בנוסף, תנאי ההעסקה של עובדים זרים בישראל עברו שינויים מרחיקי לכת בשנים האחרונות אשר במסגרתם הוחלט לחייב את המעסיקים לרכוש עבור העובדים הזרים חבילות ביטוח בריאות. חשוב להבין כי עובדים זרים אינם בעלי אזרחות ישראלית וכתוצאה מכך אינם נהנים מביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הקיים עבור אזרחי המדינה. במדינת ישראל, כל אדם אשר זקוק לטיפול רפואי במצב חירום - יטופל, אך אם אין לו ביטוח רפואי הוא יידרש לשלם עבור הטיפול ולרוב מדובר בסכומים גבוהים מאוד.


כמה עולה ביטוח עבור עובד זר? 
 

ביטוח רפואי לעובד זר הוא בגדר חובה, ועלותו היא כ- 2$ ליום. על פי חוזר ראש מנהל השירות למעסיקים ולעובדים זרים, ניתן לנכות ממשכורתו של העובד הזר עד מחצית מהסכום ששילם המעסיק עבור ביטוח רפואי לעובד המועסק על ידו, אך בכל מקרה לא יותר מ- 124.73 ש"ח בחודש (מעודכן ל- 2015). במידה ומחצית הסכום קטנה מכך, ינוכה הסכום הנמוך.


מה כולל הביטוח הרפואי עבור עובד זר? 
 

צו עובדים זרים התשס"א-2001 קבע סל שירותים מינימלי עבור ביטוח רפואי לעובד זר. עליכם לוודא כי החברה ממנה אתם רוכשים את הביטוח הרפואי היא בעלת רישיון מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר, והיא מורשית להנפיק ביטוח בריאות לעובדים זרים. לכל חברות הביטוח לעובדים זרים יש הסכם עם קופות החולים אשר נותנות את השירות בפועל ומנפיקות לעובד כרטיס חבר. בין היתר, כולל הביטוח הרפואי את השירותים הבאים:
 

רופאי משפחה ורופאים מומחים

בדיקות מעבדה, הדמיה, CT, מכוני רנטגן

תשלום עבור פניה לחדר מיון ואשפוז בבית החולין

תרופות הנמצאות בסל התרופות

פינוי באמבולנס, מוקד רפואי 24 שעות ביממה 

רפואת שיניים (טיפולי עזרה ראשונה)

שירותי בריאות האשה

חיסונים (צפדת, קרמת וכלבת)

בדיקות מנטו וצילום ריאות

כיסאות גלגלים, הליכונים

שירותי אשפוז בבי"ח פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת

ביטוח נכות, ביטוח למקרה מוות והעברת גופת העובד במקרה מוות לארץ מוצאו

 

רופאי משפחה ורופאים מומחים
בדיקות מעבדה, הדמיה, CT, מכוני רנטגן
תשלום עבור פניה לחדר מיון ואשפוז בבית החולין
תרופות הנמצאות בסל התרופות
פינוי באמבולנס, מוקד רפואי 24 שעות ביממה 
רפואת שיניים (טיפולי עזרה ראשונה)
שירותי בריאות האשה
חיסונים (צפדת, קרמת וכלבת)
בדיקות מנטו וצילום ריאות
כיסאות גלגלים, הליכונים
שירותי אשפוז בבי"ח פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת
ביטוח נכות, ביטוח למקרה מוות והעברת גופת העובד במקרה מוות לארץ מוצאו

רופאי משפחה ורופאים מומחים
בדיקות מעבדה, הדמיה, CT, מכוני רנטגן
תשלום עבור פניה לחדר מיון ואשפוז בבית החולין
תרופות הנמצאות בסל התרופות
פינוי באמבולנס, מוקד רפואי 24 שעות ביממה 
רפואת שיניים (טיפולי עזרה ראשונה)
שירותי בריאות האשה
חיסונים (צפדת, קרמת וכלבת)
בדיקות מנטו וצילום ריאות
כיסאות גלגלים, הליכונים
שירותי אשפוז בבי"ח פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לתקופת העסקה אחת
ביטוח נכות, ביטוח למקרה מוות והעברת גופת העובד במקרה מוות לארץ מוצאו

את הפירוט המלא של השירותים והטיפולים שהביטוח הרפואי צריך לכלול אפשר למצוא בצו עובדים זרים התשס"א 2001. חשוב לציין כי על המעסיק חלה החובה להעביר לעובד העתק של הביטוח בשפת אימו. בנוסף, אי רכישת פוליסת בריאות עבור עובד זר מהווה עבירה על החוק של המעסיק.

יש לך שאלה?
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
רשום שאלה:
מתעניין במוצר זה?
השאר פרטים וניצור עמך קשר:
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל:
הערות: